Banner
Mężczyzna i kobieta wobec wojny cz. 19
This is my site Written by dsmaster.pl on 2 maja, 2023 – 12:09

Mężczyźni mają kłopot ze zrozumieniem kobiet, gdyż stanowisko kobiet jest względne i może się zmieniać każdego dnia zależnie od stanu emocjonalnego. Mężczyźni nie rozumieją, że ta  zmienność wynika z natury kobiety przygotowanej do tworzenia wnętrzem. Jeżeli więc coś z zewnętrz dostaje się do wnętrza kobiety zmienia jej stan emocjonalny, a co za tym idzie pogląd na daną sprawę. Mężczyźni stają wobec tego bezradni mówiąc: „że oni nie rozumieją kobiet i nie wiedzą o co ich chodzi”.

Wzajemne nierozumienie siebie kobiet i mężczyzn jest wykorzystywane przez ideologów, które dolewają oliwy do ognia, aby nieporozumienia zamieniały się w wojny i otwarte konflikty. Mężczyźni powinni zrozumieć, że zmienność kobiety wynika z zasysania informacji z zewnątrz a następnie obrabianiu ich i syntetyzowaniu. Pojawiające się nowe informacje zmieniają spojrzenie na sprawy. To, co jest skomplikowane i zadziewa się we wnętrzu kobiety, mężczyźni widzą jako zmiany poglądów, uczuć, emocji z dnia na dzień.

Mężczyzna jest bardziej logiczny i nie zmienia tak szybko swojego spojrzenia na sprawy. Abstrakcja kobiety sprawia, że ona kreuje rzeczywistość swoją głębią. Mężczyzna jest zadaniowy i skoncentrowany na celu. U niego jest białe albo czarne, wygrana albo przegrana. U kobiety to, co się zadziewa ma zawsze głębszy wymiar. Dom zbudowany przez mężczyznę bez kobiety nie ma ciepła, głębi. Jest budynkiem jednak nie można go nazwać ogniskiem domowym. To kobieta z domu czyni ognisko domowe tworząc je swoim wnętrzem.

Ważne jest aby pamiętać, że abstrakcja kobiety może czynić z domów ogniska domowe, i w ogóle może czynić ten świat lepszym. Ale może również czynić wiele zła, gdy umysły kobiet zostaną przejęte przez ideologów, despotów, tyranów, dyktatorów. Kobieta powinna więc pielęgnować swoją naturalną kobiecość, gdyż zaniedbanie jej sprawia, że obecna kultura prowadzi ja do narcyzmu lub histrionizmu. Kobieta taka zaczyna funkcjonować w oparciu o wielkościowe ego, oderwana od natury i cielesności zanurza się w konsumpcyjnym świecie. Kobiecość zaczyna wyrażać przez powierzchowne dbanie o wygląd przy zaniedbaniu natury i wewnętrznej głębi.

Kobieta może więc wypełniona głębokim pięknem i kobiecością, jeżeli ma kontakt ze swoja naturą. Kobieta może być powierzchowna i dbająca jedynie o wygląd i status, jeżeli jej moc kreacji zostanie przejęta przez ideologów i destrukcyjną kulturę. Kultura promuje narcystyczny styl życia odrywając zarówno kobietę jak i mężczyznę od ich głębi i serca. Styl życia oparty na narcystycznym ego wynika z braku poczucia wartości. Dla rządzących wygodne jest, gdy kobiety i mężczyźni mają niskie poczucie wartości, gdyż w takiej sytuacji łatwo zachęcać ich by budowali poczucie wartości (fałszywe) służąc w wojsku i innych służbach, wykonując rozkazy wodza, ojca narodu.

Mając niskie poczucie wartości zarówno kobiety jak i mężczyźni są zewnątrzsterowni i przyjmą na wiarę informacje od wodza narodu, że trzeba zamknąć gospodarkę bo pojawił się koronawirus, że trzeba zamknąć szpitale, gdyż koronawirus jest groźniejszy niż raki, białaczki, udary, wylewy i inne choroby. Zewnątrzsterowny mężczyzna i kobieta pogodzą się z drożyzną i inflacją spowodowaną dodrukiem pieniądza, gdy wódz narodu wskaże im zewnętrznego wroga i powie, że to jego wina („my nie drukowaliśmy pieniędzy, nie zamykaliśmy gospodarki i szpitali”. Zewnątrzsterowni mężczyźni i kobiety oddadzą swoje życie i poświecą energię dla dobra wodza narodu, instytucji, korporacji nie rozumiejąc, że to poświęcenie sprawi, że odetną się od radości życia i miłości.

Odcięcie od miłości i radości, jako konsekwencja odcięcia od natury rzutuje na relacje damsko – męskie promując narcystyczny styl. Relacje mogą się więc kręcić wokół wielkościowego ego jednego z partnerów. Mężczyzna odcięty od natury, opierający się a wielkościowych ego tworzy relację z kobietą, która ma go podziwiać. Kobieta funkcjonująca w oparciu o narcystyczne ego tworzy związek z mężczyzną pantoflarzem, którego celem jest odbijanie niczym lustro jej „wspaniałości”.

Jaki jest więc rozwiązanie tych problemów?

Akceptacja własnej natury i zrozumienie jak ona działa. Uświadomienie sobie jak dochodzi się do naturalnego spełnienia. Naturalne i zdrowe zbalansowanie pierwiastka żeńskiego i męskiego. Narcystyczny styl relacji prezentuje dysbalnas, czyli zniszczoną naturalną kobiecość w przypadku kobiety oraz zniszczoną naturalną męskość w przypadku mężczyzny (przypadki opisane wyżej).  Mówimy tutaj o relacjach budowanych nieświadomie. Narcyzm wynika z braku poczucia wartości. Człowiek funkcjonujący w oparciu o narcystyczny styl musi poprawiać sobie nastrój również z pomocą innych osób. Człowiek z narcystycznym ego buduje poczucie wartości (fałszywe) widząc, że inni są niżej w hierarchii, mają mniej zasobów itepe, itede.  

Posted in  

Comments are closed.