Banner
Negatywna feminizacja cz. 13
This is my site Written by dsmaster.pl on 22 lipca, 2022 – 11:23

Człowiek powinien uwolnić się od wzorców skryptowych, które determinują jego życie, relacje, a co najgorsze uniemożliwiają mu prawdziwe kochanie, odcinając go od miłości, degradując jego osobowość poprzez autodestrukcję. Zarówno kobieta jak i mężczyzna chcąc doświadczyć miłości w relacjach musi zając się swoimi wzorcami. Wzorce bardzo często sprawiają, że człowiek nie jest zdolny do miłości i jest pozbawiony empatii w stosunku do drugiej strony. Odcięcie od miłości i brak empatii sprawiają, że człowiek dokonuje destrukcji relacji, związku i miłości. Człowiek taki jest w regresie, przez co bardzo łatwo poddaje się manipulacji i różnym ideologiom. Człowiek taki nie jest wolny, więc wciąż wypatruje czegoś na zewnątrz za czym mógłby pójść.

Jakie to są wzorce, które odcinają kobietę, mężczyznę od dojrzałej seksualnej miłości?

Kernberg bardzo ciekawie opisuje negatywny wzorzec powstały w skutek nadmiernego zaspokajania przez matkę narcystycznych potrzeb chłopca. Narcystyczna fiksacja w konsekwencji może wykształcić w mężczyźnie zachowania infantylne, traktowanie w kategorii zabawy uwodzenia kobiet. Taka fiksacja będzie uniemożliwiała doświadczenie pełnego związku z kobietą. Mężczyźni tacy będą ujawniali problemy nie rozstrzygniętego współzawodnictwa  z ojcem i obronnego odrzucenia lęku kastracyjnego w kontakcie z kobietami reprezentującymi obraz matki.

W dorosłym życiu tworzy się bardzo ciekawa gra psychologiczna wynikająca z postawy narcystycznej i braku rozwiązania problemu Edypa u chłopców. Wieczni chłopcy zwani Don Juanami nawiązują relacje z uwodzicielskimi, matkującymi im kobietami, które wykorzystują bunt Don Juanów przeciwko prawom ojca, by w ten sposób wyrazić bunt i sprzeciw wobec ojca.

Matka powinna normalnie i cyklicznie odwracać się od męskiego potomka i wracać do ojca, by wystawiać na próbę narcyzm chłopca i pobudzać go do rywalizacji identyfikacyjnej z ojcem, umacniając w nim edypalną konstelację. Odbywa się to przez narastającą frustrację, spowodowaną odrzuceniem przez matkę, przez co skierowana zostaje na nią pierwotna agresja z fazy oralnej, wzmocniona tą z fazy edypalnej. Takie postępowanie matki będzie miał zasadniczy wpływ na życie uczuciowe mężczyzny.

Jeżeli więc dzisiejsze walczące feministki mają tak wiele krytycznych uwag w stosunku do mężczyzn – to swe oskarżenia muszą skierować w stronę matek, które z uwagi na brak własnego zaspokojenia seksualnego uwagę kierują na swych synów uwodząc ich, zaburzają naturalny i dobry rozwój uczuciowości chłopców.

To zmusza nas również do spojrzenia krytycznego na twierdzenia ideologów jakoby słuchanie porad matki sprawi, że staniesz się pełnym człowiekiem zestrojonym ze swoim sumieniem i sercem. Widzimy, że matka może stać się źródłem problemu odcięcia od miłości, seksualności i prawdziwego Ja. Matki w wielu przypadkach są źródłem destrukcyjnego wzorca osobowości.

Człowiek chcąc na nowo połączyć się z miłością, chcąc tworzyć relacje w oparciu o miłość, a nie w oparciu o zabawy seksualne czy układy biznesowe musi przestać wypierać prawdę o sobie. Uświadomienie sobie wzorca jest pierwszym krokiem do uwolnienia się od niego.

Posted in  

Comments are closed.