Banner
Sumienny lider a proces grupowy
This is my site Written by dsmaster.pl on 7 września, 2020 – 12:05

Sumienny lider to perfekcjonista. Liderzy z przewagą aspektu sumiennego mają silne zasady moralne oraz przekonania, że nie spoczną póki nie zrobią wszystkiego tak, jak należy. Sumienny lider jest lojalny wobec członków swojego zespołu i przełożonych. Znakiem szczególnym dla tego typu osobowości jest ciężka praca. Liderzy o typie sumiennym stworzeni do osiągnięć, dlatego daleko zachodzą w wybranej przez siebie działalności zawodowej. Lider sumienny doskonale odpowiada ideałowi etyki pracy zakorzenionej w kulturze Zachodu.

Pracowitość, rzetelność, konwencjonalność to cechy charakterystyczne sumiennego lidera. Ten typ osobowości występuje bardzo często w wielu odmianach, stanowiąc zasadniczą część składową wielu profilów osobowości. Sumiennego lidera zawsze możemy zobaczyć z teczką i służowym laptopem, nawet na wakacjach. Czasami trudno odróżnić czy tak bardzo kocha swoją pracy czy może już jest pracoholikiem. Tutaj tak jak we wszystkich aspektach decyduje o tym jaka praca z własnym cieniem została wykonana. Sumienny lider na pewno jest oddany swojej pracy i dąży do perfekcjonizmu w jej wykonywaniu. Życie sumiennego lidera kręci się w ogóle wokół pracy, gdyż w niej osiąga on swoje wyżyny. W pracy dąży do doskonałości i z tego dążenia czerpie rozkosz. Sumienny lider osiąga sukces dzięki staromodnej, rzetelnej pracy. Osoby sumienne są doskonałymi pracownikami i zastępcami, zakulisowymi wykonawcami.

Awansując na lidera, głównego prowadzącego zespół może im jednak brakować umiejętności i kompetencji niezbędnych na takim stanowisku. Podejmowanie szybkich decyzji zwłaszcza w czasie kryzysów, ustalanie priorytetów czy podział odpowiedzialności to kompetencje, które muszą nabyć. Skrupulatność i perfekcjonizm mogą opóźniać podejmowanie decyzji, a w czasie kryzysu decyzje muszą być natychmiastowe, zespół musi codziennie dostawać nowe informacje na temat sytuacji. Tu liczy się szybkość, pewne trzymanie steru w dłoniach i szybkie zmienianie kursu jeżeli zachodzi taka potrzeba. Sumienny lider musi poznać proces grupowy i uczynić swoją osobowość bardziej elastyczną, mniej perfekcjonistyczną. Musi nauczyć się ufać procesowi grupowemu, bardziej wyczuwać grupę by wiedzieć kiedy być krok za grupą, a kiedy przejmować stery i dyrektywnie prowadzić zespół do celu.

Problemem może być to, że sumienny lider wymaga od członków zespołu takiego samego perfekcjonizmu jakiego wymaga od siebie. Wyobraźmy sobie taką oto sytuację, że zespół znajduje się w fazie wtórnej zależności wywołanej kryzysem (np. koronawirus) a sumienny lider zupełnie nie dostrzega w jak wielkim lęku znajdują się członkowie zespołu. Nadal oczekuje wykonywania perfekcyjnie i sumiennie swoich zadań mimo szalejącej burzy na zewnątrz. Co się będzie działo na pokładzie z załogą, jeżeli kapitan będzie tak samo prowadził statek podczas sztormu jak podczas płynięcia na spokojnych wodach?

Jeżeli jesteś typem sumiennym powinieneś popracować nad uelastycznieniem swojej osobowości. Naucz się dostrzegać sytuację drugiej strony, jej potrzeby, problemy, lęki, motywacje i interesy. Kieruj z poszanowaniem odmiennych stylów pracy oraz rozumieniem sytuacji emocjonalnej (w czasie wtórnej zależności). Lubisz zbierać dane więc podczas kryzysu zbierz dane na temat sytuacji zewnętrznej i podawaj te informacje zespołowi, aby w ten sposób zaopiekować lęk. Aby mieć obraz całości z czym masz ewidentnie problemy bazuj na procesie grupowym, to pomoże ci rozumieć zespół obojętnie w jakiej fazie się znajduje.

Typ sumienny ma problemy ze stresem, gdyż bardzo dużo bierze na swoje barki. Powinien rozładowywać stres poprzez pracę ze swoim ciałem ( bioenergetyka Lowena lub inne metody). Warto pracować nad rozluźnieniem ciała, dbać o relaks i odprężanie się po pracy.

Sumienny lider może stawać się bardziej skuteczny jeżeli nauczy się w pracy czasami odpuszczać i zadba również o swój wolny czas. To pozwoli mu zdystansować się i zyskać odpowiednią perspektywę. Wejście w rolę obserwatora pomoże mu dostrzec dzięki wiedzy o procesie grupowym co się dzieje z zespołem. Nie powinien tak brać wszystkiego na serio, więcej uśmiechu, praca z zespołem to nie tylko praca, to także rozwój i dobra zabawa. Warto trochę wyluzować i pocieszyć się procesami w zespole.

Sumienny lider ma problemy z podejmowaniem decyzji, tutaj warto mieć na uwadze, że każda decyzja pobudza proces grupowy, a brak decyzji może betonować zespoł w jakiejś fazie powodując problemy. W zespole liczy się dynamika grupowa i należy podejmować interwencje, lider musi prowadzić proces grupowy, zespól bardzo na to liczy. W odpuszczaniu perfekcjonizmu pomaga uzmysłowienie sobie, że proces grupowy jest naturalnym rozwojem grupy, tak jak naturalny jest rozwój człowieka od dzieciństwa do dorosłości. Ten rozwój nie jest perfekcyjny może być lepszy lub gorszy ale nigdy nie jest idealny.

Medytacja, mindfulness i inne metody pomogą uspokoić twój umysł, zrozumiesz wtedy, że tak jak życie płynie tak płynie rozwój twojego zespołu. Nie wywieraj tak wielkiej presji na siebie, kryzysy, które przychodzą z zewnątrz wywierają już wystarczającą presję na ciebie i na twój zespół. Rozluźnij się wewnętrznie i działaj odpowiednio do sytuacji. Jesteś tylko człowiekiem, masz prawo do popełnienia błędów. Wzrastasz, rozwijasz się tak jak rozwija się twój zespół. Wszystko płynie. Praktykuj dzielenie się uczuciami i słuchanie innych, gdy mówią o swoich uczuciach. Dawaj ludziom komplementy i wzmacniające informacje zwrotne. Chwal i doceniaj ludzi nawet za małe sukcesy. To, co dla ciebie nie jest wielkim osiągnięciem, dla kogoś innego może być szczytem jego możliwości.

Pracuj nad swoim cieniem to jest dla ciebie najważniejsze. W twoim wypadku niezintegrowany cień charakteryzuje się zachowaniami obsesyjno – kompulsywnymi w szczególności:

– tak silnym skoncentrowaniu na szczegółach, że gubi się główny cel działania

– perfekcjonizmem (efekty nigdy nie dorastają do wyśrubowanych standardów)

– przesadnym oddaniu jakiemuś działaniu

– bezkompromisowością i nieugientością w kwestii moralności, etyki i wartości

– niepotrzebnym sentymentalizmem

– niechęcią do dzielenia się zadaniami i do współpracy z ludźmi, jeżeli nie są podobnymi perfekcjonistami

– skąpstwem

– sztywnością i upartością.

Posted in  

Comments are closed.