Banner
Praca z cieniem w sferze osobistej cz. 1
This is my site Written by dsmaster.pl on 21 grudnia, 2019 – 12:27

W wyniku traum szczególnie tych przeżytych w dzieciństwie do nieświadomości zostaje wrzucone wiele wypartych, nieprzeżytych w pełni emocji, które tkwią w nas/w naszym życiu dorosłym niczym magazyn z materiałami wybuchowymi. Niestety bardzo często jesteśmy nieświadomi tego, że pod świadomością znajdują się emocje, które mogą zostać uruchomione zaburzając różne sfery naszego życia. Nie rozumiemy, że emocje znajdujące się w nieświadomości wywierają wpływ na nasze życie w tajemniczy sposób. Kiedy te emocje przebijają się do świadomości bardzo często łapią nas w tak silny uścisk, że tracimy możliwość racjonalnego myślenia i czujemy się zagubieni. Tracąc świadomość tego, co się dzieje możemy być pchnięci przez emocje do robienia rzeczy złych. Jedną z najbardziej wypartych emocji jest złość/gniew. Emocja ta jeżeli nie zostanie przepracowana objawia się poprzez destrukcję lub autodestrukcję.

Podstawą zdrowego funkcjonowania jednostki jest dobre samopoczucie. Zdrowa osoba przez większą część czasu czuje się dobrze, wykonując swoje obowiązki, pielęgnując związki, wypoczywając, podejmując taką czy inną aktywność. Sporadycznie stan zadowolenia osiąga poziom radości, a nawet szczyt w postaci uczucia ekstazy. Taki człowiek niekiedy przeżywa również rozczarowania, cierpi, jest smutny lub zawstydzony, jednak nie ma wypartej złości, zapieczętowanej zakazem „nie mogę jej wyrazić, gdyż wtedy inni nie będą mnie kochać i zostanę odrzucony/a”.

Nierealność postawy osoby, która wyparła złość/gniew do nieświadomości najlepiej uwidocznia się w utracie kontaktu z własnym ciałem. Człowiek nie mający kontaktu z własnym cieniem jest pozbawiony autopercepcji. Nie widzi siebie takim, jakim jest naprawdę, gdyż jego umysł koncentruje się na nierealnej wizji. Nie zdaje sobie sprawy z ograniczających  go napięć mięśniowych, chociaż to one są odpowiedzialne za jego niemożność spełniania się w teraźniejszości. Nie wyczuwa zaburzeń w funkcjonowaniu własnego ciała, takich jak obniżona mobilność i słabe oddychanie, ponieważ identyfikuje się tylko ze swoim ego, wolą i wyobraźnią.

Wybuch złości/gniewu może objawiać się poprzez ranienie bliskich lub nieznajomych osób albo poprzez osobiste cierpienie w formie zachowań autodestrukcyjnych. Frustracja wewnętrzna może prowadzić do angażowania się człowieka w ruchy polityczne, działanie sekt i innych organizacji. Ignorowana złość musi się jakoś wydostać z nieświadomości czy to poprzez wyładowanie frustracji na innych/na świat zewnętrzny czy to poprzez wyładowanie się na sobie poprzez samoniszczenie.

Praca z cieniem sprawia, że złość przestaje być patologiczna, a staje się konstruktywną siłą budującą. Rozwijana świadomość pozwala używać złości w asertywny sposób do obrony własnych granic, w sytuacji gdy jesteśmy źle traktowani lub do samoobrony gdy nasze zdrowie czy życie jest zagrożone. Mądry człowiek używa złości/gniewu w dobrych celach, dzięki temu zło zostaje powstrzymywane w różnych sferach działania człowieka. Gniew/złość może być energią transformującą osobowość jeżeli przepracowuje się emocje w sposób świadomy, zaprzęgając je w konstruktywne aktywności, wspierające rozwojowe i pozytywne cele.

Posted in  

Comments are closed.