Banner
Jak zbudować silne, jednocześnie nierozdmuchane ego?
This is my site Written by dsmaster.pl on 11 września, 2018 – 10:14

Ego jest tym z czym będziemy do końca życia, dlatego powinniśmy go strzec przed wyniszczaniem ze strony innych ( sytuacje, w których ludzie robią z ciebie kozła ofiarnego ), pracować nad nim, by nie odrywało się od rzeczywistości i wzmacniać je. Najpewniejszym krokiem do budowy silnego, a jednocześnie nierozdmuchiwania ego jest osadzenie go w rzeczywistości. Osadzenie w rzeczywistości oznacza, że ego jest ściśle powiązanie z cielesnym Ja. Objawia się to tym, że człowiek taki twardo stąpa po ziemi i nie buja w obłokach. Pierwszym i najważniejszym krokiem w budowanie silnego, nierozdmuchanego ego jest więc pozbycie się iluzji na temat siebie, na temat swoich relacji, na temat swojej kariery. Człowiek powinien rozprawić się z wszelkimi iluzjami i zacząć obserwować siebie w różnych sytuacjach. W ten sposób wypracuje ego obserwujące, które bardzo pomaga żyć. Człowiek o silnym ego potrafi dostrzec, czy relacja jest partnerska, czy nastąpiło zaburzenie wzajemności, równowagi znaczenia. Człowiek o silnym ego potrafi zauważyć czy jest w pozycji partnerskiej, dominującej a może zależnej. Człowiek o silnym ego potrafi wyjść nawet z dołu do pozycji partnerskiej. Jeżeli ma silne, jednocześnie nierozdmuchane ego potrafi też „spuścić powietrze z ego” i zejść z piedestału, jeżeli widzi że stał się stroną dominującą. Ego silne nierozdmuchane nie ma ciągot do dominacji, woli partnerskie relacje i obserwowanie procesów interpersonalnych.

Ego silne, jednocześnie nierozdmuchane nie zablokowuje przepływu miłości między sercami, a wspomaga relację miłosną. Wsparcie ze strony ego oznacza motywowanie do podejmowanie aktywnych działań w celu budowania relacji, pokonywanie uwarunkowań i strachu, które sabotują miłość. Budowanie zasobów wewnętrznych i zewnętrznych kształtują silne ego pod warunkiem, że jest ono osadzone w cielesnym Ja. To dlatego drugim ważnym krokiem w budowaniu silnego, jest praca z ciałem. Czucie własnego ciała, w tym najważniejsze czucie stopami podłoża, poczucie stania na własnych nogach, odblokowanie ruchów miednicy, energii między miednicą a sercem, uwolnienie napięć u podstaw czaszki, gardła to wszystko składa się na program body worku, który ma zbudować silne ego.

Trzecim ważnym krokiem podczas budowy silnego, jednocześnie nierozdmuchanego ego jest poszerzanie samoświadomości w kontekście relacji interpersonalnych, tak w kontakcie jeden na jeden, jak i bycia w grupie. Ta samoświaodmość buduje się poprzez obserwowanie i analizę swoich zachowań w relacjach interpersonalnych. Zalecany jest tu udział w różnych treningach grupowych i konsultowanie się ze specjalistami.

Posted in  

Comments are closed.