Banner
Nieprzyjmowanie postawy obronnej wobec ataków – cecha nr 6 dobrego trenera grupowego
This is my site Written by dsmaster.pl on 7 września, 2016 – 08:23

Trener prowadzący grupy powinien również posiąść umiejętność przyjmowania przejawów krytyki. Trener, który łatwo odczuwa zagrożenie, nie czuje się bezpiecznie w swojej pracy, który jest nadwrażliwy na negatywne sygnały zwrotne i jest silnie uzależniony od aprobaty grupy będzie miał poważne kłopoty z pełnieniem funkcji prowadzącego grupę. Uczestnicy mogą przecież zarzucić trenerowi, że nie okazuje wystarczająco dużo troski, że pracuje tylko z pewnymi osobami, że prowadzi grupę w złym kierunku. Czasami krytyka bywa uzasadniona ( trener jest tylko człowiekiem i może przecież okazać brak wrażliwości czy należytej uwagi ). Często za krytyka kryje się jednak nie wyrażona zazdrość, chęć podważenia autorytetu trenera, jest próba sił lub projektowaniem na trenera uczuć żywionych, wobec innych osób z życia. Ważne jest to, by trener wraz z grupą przeanalizował emocje tkwiące u podłoża tego krytycyzmu bez stosowania jakichkolwiek obron.

Posted in  

Comments are closed.