Banner
Cele na nowy rok
This is my site Written by dsmaster.pl on 4 stycznia, 2016 – 19:00

Początek nowego roku jest czasem, w którym wielu ludzi określa swoje nowe cele i składa postanowienia. Jak wiemy, z tych postanowień niewiele doczeka realizacji i tylko nieliczne cele zostaną osiągnięte.

Dlaczego tak jest co roku?

Odpowiedź znajdziemy, gdy głębiej zaczniemy analizować wyznaczane cele. W wielu przypadkach okaże się, że zupełnie nie korelują one z rzeczywistością człowieka, który je wyznacza. Oderwanie od rzeczywistości to problem psychologiczny i cele nie powinny tego problemu pogłębiać. Powiem więcej cele osobiste powinny wspomagać rozwiązywanie problemów psychologicznych. No ale żeby tak było, cele powinny być ugruntowane w rzeczywistości.

Co to oznacza?

Cele ugruntowane w rzeczywistości określają ściśle to, co chce się osiągnąć i co jest możliwe w określonej sytuacji życiowej. DSMaster w swojej pracy bardzo dba o to, żeby klient był ugruntowany w rzeczywistości. Każdy rodzaj pracy zaczyna się od gruntowania w rzeczywistości. To jest klucz do rozwiązania problemów i sięgnięcie po cele zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym.
Wielu ludzi, dlatego nie spełnia noworocznych postanowień i nie osiąga wyznaczonych celów, gdyż przyjmują one postać marzeń. Postanowienia, cele powinny być traktowane jak zadania do wykonania, a nie jak marzenia, które fajnie się śni na jawie. Problem z marzeniami jest taki, że łatwo można popaść pułapkę iluzji. Problemem są tu na przykład wizualizacje, które są wspaniałym narzędziem, gdy człowiek jest ugruntowany w rzeczywistości, a odrywają ego od ciała, gdy człowiek nie jest zakorzeniony w ziemi.
Cele mogą być realizowane tylko z pomocą ciała i na nic zdadzą się wizualizacje, gdy człowiek nie wstanie z łóżka i nie zacznie działać. Cele mają wspomagać działanie, gdyż działanie jest niezbędne do zdobycia celów. Niestety wielu ludzi lubi sobie pompować ego celami, by zagłuszyć nieprzyjemny ogląd rzeczywistości „tu i teraz”. Od jutra zacznę się odchudzać, zacznę uprawiać sport, zajmę się swoim hobby, kupię instrument, o którym marzę i zacznę grać, otworzę swoja firmę – mawiają. Zawsze od jutra, od kiedyś, nigdy od dziś. To nie są konkretne cele oparte na realistycznym planie działania, to są mrzonki. To przykre, ale takie są fakty. Mrzonki i iluzje spełniają dla tych ludzi bardzo ważne zadania pozwalają uciec od konfrontacji w problemami osobistymi, które uniemożliwiają im podążanie w kierunku celów.
Drogi są dwie ucieczka w iluzje lub skonfrontowanie się z własnymi problemami rzeczywistymi i ruszenie w kierunku celów. Oczywiście tylko ten drugi sposób może przynieść efekty, jednak wymaga on profesjonalnej pracy nad realizacją i dlatego warto skorzystać w pomocy specjalisty, który posługuje się w swej pracy fachową technologią.

Posted in  

Comments are closed.